Contact   : 0816647777
    : 0813117900
Line Id   : 0816647777
Fax     : 02-1025163
หน้าแรก | อัตราค่าบริการเช่ารถ | ติดต่อเรา
 
ล่องเรือเจ้าพระยาดินเนอร์
ราคาพิเศษสุด
เรือเดอะเวอร์ติเคิล
เรือเมอริเดียนครูซ
เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์
เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส
เรือเจ้าพระยาครูซ
เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส
เรือแกรนด์เพิร์ล
เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
เรือริเวอร์ไซด์
ทัวร์อยุธยา Bus & Boat
Grand Pearl Cruises
สยามนิรมิตร กรุงเทพ
 
 
 
 
 
การท่องเที่ยว
 
 
 
Grand Pearl Cruises Tour Ayutthaya
อัครเรือสำราญลำแรกดีไซต์หรูแห่ง "แม่น้ำเจ้าพระยา"ผู้นำด้านการท่องเที่ยวทางสายน้ำติดระดับโลก

 

โปรแกรมที่ 1 อยุธยาทัวร์เต็มวัน * ไปรถบัสกลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล *

07,15 น
พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ 2

ไปรถบัส

07.30 น
พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

เวลา 09.00 น
เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญและหอวิฑูรทัศนา

10.30 น
เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณส​​ถานที่งดงาม

11.30 น
เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ

กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

13.00 น
ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรีจนถึงกรุงเทพฯ

15.00 น
บริการอาหารว่างด้วยชากาแฟและคุกกี้

16:00 น
เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

 
อัตราค่าบริการ ราคาปกติ ราคาพิเศษ
 ผู้ใหญ่ (1-9 ท่าน) 2,200 บาท 1,700 บาท
 ผู้ใหญ่ (10ท่าน ขึ้นไป) 2,200 บาท 1,600 บาท
 เด็ก อายุ 4-10 ปี 1,400 บาท 1,300 บาท

ลูกค้าผู้ใหญ่ 16 ท่าน จ่าย 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีฟรี

 

โปรแกรมที่ 2 อาหารกลางวัน Cruis ทัวร์ ไปด้วยเรือเที่ยวเดียว (ขาเดียว)
กรุงเทพฯ - นนทบุรี (จากท่าริเวอร์ซิตี้ - วัดช่องลม)

08:00 น
พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ "แกรนด์เพิร์ลหมายเลข 2"
ใกล้กับโรงแรมรอยัลออคิดเชอรตันสี่พระยา (ซอยเจริญกรุง 30)

09:00 น
ออกเดินทางจากริเวอร์ซิตี้ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือ "แกรนด์เพิร์ล" เรือที่มีความหรูหราและสะดวกสบาย มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา

09:30 น
บริการชาและกาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มจากพนักงานบริการบนเรือ

11:00 น
รับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารที่เลิศรสและหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์

00:00 น
เดินทางถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)

 
อัตราค่าบริการ ราคาปกติ ราคาพิเศษ
 ผู้ใหญ่ (1-9 ท่าน) 1,400 บาท 1,000 บาท
 ผู้ใหญ่ (10ท่าน ขึ้นไป) 1,400 บาท 950 บาท
 เด็ก อายุ 4-10 ปี 1,000 บาท 700 บาท

ลูกค้าผู้ใหญ่ 16 ท่าน จ่าย 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีฟรี

 

โปรแกรมที่ 3 อาหารกลางวัน Cruis ทัวร์ B กลับด้วยเรือเที่ยวเดียว (One Way) ทัวร์ B
นนทบุรี - กรุงเทพฯ (จากวัดช่องลม - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)

13.00 น.
พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี ) 

13.30 น. 
ขอต้อนรับสู่เรือ “ Grand Pearl ” เรือที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดที่จะนำท่านล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กลับสู่กรุงเทพมหานคร พร้อม รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ไทย และยุโรป ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบไทยๆ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ริมสองฟากฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

15:00 Hrs.
บริการท่านด้วยชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพบนเรือที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด 

16:00 Hrs.
เดินทางถึงท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ

 
อัตราค่าบริการ ราคาปกติ ราคาพิเศษ
 ผู้ใหญ่ (1-9 ท่าน) 1,400 บาท 1,300 บาท
 ผู้ใหญ่ (10ท่าน ขึ้นไป) 1,400 บาท 1,200 บาท
 เด็ก อายุ 4-10 ปี 1,000 บาท 900 บาท

ลูกค้าผู้ใหญ่ 16 ท่าน จ่าย 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีฟรี

 

ลูกค้าสามารถแจ้งเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
* สำหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารฮาลาล *ทางเรือจะจัดเป็นอาหารมังสวิรัติให้แทน กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตอนจองที่นั่ง

 
แผนที่เดินทางมาจุดขึ้นเรือ RIVER CITY
 
 
ลักษณะเรือแกรนด์เพิร์ล 1
 
ลักษณะเรือแกรนด์เพิร์ล 2
 
ลักษณะเรือแกรนด์เพิร์ลออฟสยาม
 
Copyright © 2019 All Rights Reserved.